Skip to main content
TEAM LEWIS LEWIS

Door

Amber Hellmeister

Gepubliceerd op

June 13, 2018

Tags

design, media, nieuws

Halverwege de jaren negentig werd internet een serieuze verspreider van nieuws en werd voorspeld dat de papieren krant binnen vijf jaar zou verdwijnen. Toch valt er tot op de dag van vandaag bij veel mensen nog iedere ochtend een papieren krant op de deurmat. En de bedoeling is dat dat voorlopig zo blijft, in ieder geval als het aan het FD ligt. Zo brengt het FD na de zomer een geheel nieuwe gedrukte krant uit. Hoe komt het dat printmedia, tegen alle verwachtingen in, nog steeds zo populair is?


Papieren versus digitale krant

Vlak nadat er werd geroepen dat de papieren krant zou verdwijnen, werd er al teruggekrabbeld. De redacties hielden namelijk wel het hoofd boven water en er bleek dus nog steeds behoefte aan de originele krant. Een goed voorbeeld hiervan is de Volkskrant. Deze krant verloor door de komst van het internet bijna een derde van hun oplage tussen 1998 en 2008, maar tegen alle verwachtingen in, is de daling in 2016 gestopt en is de oplage zelfs weer gegroeid.

De rol van papier

Tijdens The Art of The New deelden Bas Haring, volksfilosoof, en Brechtje de Leij, ‘lady geek’, hun visie over de rol van papier. Ook volgens hen is de rol van papier nog lang niet uitgespeeld. Online platformen worden nooit het échte alternatief voor papier. Zij vinden dat papier altijd een aantal onvervangbare objectieve kwaliteiten behoudt. Met name het fysieke component speelt een belangrijke rol, omdat je alle zintuigen gebruikt om papier te ‘ervaren’.

En ook het FD (Het Financieele Dagblad) onderschrijft dat er nog een meerwaarde zit in print. Hoewel het FD de eerste krant was die ‘digital first’ ging werken brengt het FD na de zomer een gehele nieuwe gedrukte krant uit met de ambitie om ‘de beste krant in het digitale tijdperk te maken’. Blijkbaar wil de krant niet af van de papieren versie, maar wil het wel meegaan met de tijd.

Het design van de krant zal zorgen voor een associatie met online door middel van verschillende factoren:

  • Een dagelijkse navigatiebalk op de eerste pagina’s van de krant, waarin precies te zien is wat het FD die dag te bieden heeft;
  • Een duidelijk onderscheid tussen snelle nieuwspagina’s en diepgravende leespagina’s;
  • Langere verhalen zijn voorzien van een samenvatting, zodat de krant met twee ‘snelheden’ gelezen kan worden;
  • Verdiepende verhalen hebben een QR-code. Deze leidt de lezer verder naar een dossierpagina;
  • Met labels, die zowel in print als online, gebruikt worden, vind je makkelijk de weg naar de gewenste onderwerpen;
  • Het formaat is kleiner dan de meest voorkomende tablets en lijkt meer op een magazine.

Meer behoefte aan overzicht

Tijdens de voorbereidingen heeft het FD samen met onderzoeksbureau Motivaction verschillende co-creatie workshops gehouden met bestaande en potentiële abonnees. Uit de resultaten bleek dat naarmate de lezers vaker en langer digitaal aan het lezen waren, zij meer behoefte kregen aan een overzichtelijke, verdiepende krant. Het FD verwacht met deze andere aanpak ook dat lezers de krant gemakkelijk meenemen en in de loop van de dag vaker zullen lezen.

Deze ambitie van het FD laat zien dat print ook in 2018 nog steeds niet van de baan is.

Persoonlijk zou ik papier ook niet kunnen wegdenken. Ik vind het fijner om teksten te lezen vanaf papier en in één oogopslag overzicht te hebben. Papier speelt voor mij ook een belangrijke rol als ik merk hoe blij ik word van een kaartje dat op de deurmat valt of van het geluid van een omslaande bladzijde. Dat het FD inspeelt op het digitale tijdperk, maar toch trouw blijft aan de gedrukte krant vind ik een hele goede zet. Ik laat me graag verrassen 10 september.

Neem contact op