Skip to main content
LEWIS

Door

LEWIS

Gepubliceerd op

July 3, 2015

Tags

communicatie, marketing, multichannel

De marketeer van tegenwoordig moet haast wel een communicatieve duizendpoot zijn. Het aantal kanalen is de laatste jaren enorm gegroeid en daarmee ook de noodzaak van een multichannel-benadering. Om de klant optimaal te bereiken, moet je je wel op meerdere kanalen richten; vooral nu consumenten veel meer zelf bepalen waar en hoe ze informatie tot zich nemen. Om erachter te komen hoe omgaan met de uitdaging die multichannel-marketing heet, ondervroeg LEWIS PR 370 marketingprofessionals (managers, directeuren en CMO's) uit Europa, Noord-Amerika en APAC. Wat zijn de belangrijkste kanalen, in hoeverre wordt deze benadering omarmd, hoeveel wordt geïnvesteerd en hoe worden resultaten gemeten? Het onderzoek leverde enkele opmerkelijke resultaten op. Zie hieronder.


Multichannel-marketing (MCM) wordt bij 86 procent van de respondenten gesteund door senior management. Maar is het ook een zogeheten ‘key focus’ binnen de marketingstrategie?

Voor 84 procent van de respondenten is MCM een belangrijkste strategie in het gehele marketingportfolio. Waarom is dat zo?

Uit de resultaten komt duidelijk naar voren dat MCM wordt gebruikt om de huidige trends bij te blijven, maar ook omdat er positieve resultaten zijn behaald uit multichannel-campagnes. Hoe worden die resultaten gemeten?

Niet iedere organisatie is dus even actief qua meten van resultaten. Sommigen meten slechts om te kunnen rapporteren, anderen meten en sturen campagnes actief bij. Hoeveel campagnes zijn er in het afgelopen jaar gemiddeld uitgevoerd?

Wat zijn de belangrijkste kanalen voor de multichannel-campagnes?

Om die campagnes mogelijk te maken, moet er natuurlijk wel een bedrag tegenover staan om het te financieren. Hoeveel procent van het marketingbudget wordt besteed aan multichannel-marketing?

Dat is het totale budget voor de MCM. Hoeveel procent van dat bedrag wordt voor welk kanaal gebruikt?

Wanneer je kijkt naar de verdeling tussen online en offline, kom je tot de volgende cijfers: MCM is nu al voor veel organisaties een belangrijk instrument, maar hoe zit dat in de aankomende twaalf maanden?

Veel respondenten geven aan dat er meer wordt geïnvesteerd in multichannel-campagnes, maar niet bij iedereen. Wat zijn de grootste uitdagingen op het gebied van MCM?

Wat zijn de aanbevelingen naar aanleiding van dit onderzoek?

Meer investeren in multichannel-marketing

Bijna een derde van de respondenten heeft zeven of meer multichannel-campagnes uitgevoerd in het afgelopen jaar. Nu marketeers steeds bewuster worden van de waarde en impact van multichannel-marketing, spenderen organisaties in het aankomende jaar ook meer om de ‘Return On Investment’ (ROI) van deze strategie te maximaliseren. Dat is echter nog niet genoeg. Meer investering in de juiste tools, middelen en training is nodig om marketeers daadwerkelijk optimaal te laten functioneren.

Meer aandacht nodig voor meetbaarheid

Marketeers moeten voldoende tijd en middelen investeren in het effectief meten van de multichannel-campagnes om de juiste ROI aan te tonen. Dat zorgt voor een juiste basis om weer verder te kunnen groeien. Het definiëren van de doelstellingen en belangrijkste resultaten in het begin van de campagne moet een cruciaal onderdeel zijn van een solide meetstrategie. Het gaat dan bijvoorbeeld over het bijhouden van actuele informatie en die vertalen naar bruikbare inzichten, zodat er nog beter kan worden gestuurd op het resultaat. Met een hogere ROI als gevolg, uiteraard.

Samenwerken is de enige route naar succes

De organisatiestructuur van de marketing- en communicatie-afdelingen is cruciaal voor een goed resultaat, maar slechts minder dan de helft van de marketeers is hiervan overtuigd. De rest gelooft niet dat hun teamstructuur effectief bijdraagt aan een geïntegreerd campagnemanagement. Werk aan de winkel om alle afdelingen met elkaar te laten werken, zodat de boodschap over meerdere kanalen wordt uitgezet, zodat het maximale resultaat kan worden behaald.

Neem contact op