ZARZĄDZANIE KOMUNIKACJĄ KRYZYSOWĄ: CZY NA PEWNO JESTEŚCIE NA TO PRZYGOTOWANI?

 

Wszystko po kolei.... czym jest kryzys w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu?

 Kryzys to wydarzenie lub seria wydarzeń, które zagrażają długoterminowej reputacji Twojej firmy oraz jej zdolności do prawidłowego funkcjonowania. Może pojawić się niespodziewane lub stopniowo narastać do rangi poważnej sytuacji. Mimo, że kryzys jest często powiązany z codziennymi problemami Twojej firmy, nie oznacza to, że zarządzanie nim wygląda w ten sam sposób. Nie oznacza to również, że zespoły ds. komunikacji w Twoim przedsiębiorstwie są przygotowane, aby efektywne nim zarządzać.
 

Czy naprawdę jesteś przygotowany na poważny kryzys komunikacyjny?

Kryzysem może być wydarzenie, które rozwija się tak szybko, że trudno jest utrzymać nad nim kontrolę i odzyskać inicjatywę. To zdarzenie, w którym zainteresowane podmioty wewnętrzne i zewnętrzne zwracają się o informacje i wymieniają się nimi w sposób, który może prowadzić do wielu nieporozumień. Trudno jest wówczas przewidzieć co stanie się później i jakie może mieć konsekwencje dla działania firmy.

 

Aby określić w jakim stopniu jesteś przygotowany do zarządzania kryzysem, wyobraź sobie najgorszy scenariusz, jaki może spotkać Twoją firmę. Następnie zadaj sobie pytanie, czy Twoja firma, zespół ds. komunikacji oraz zarząd byliby w stanie wprowadzić w życie najlepsze praktyki komunikacji w kryzysie, które w rzeczywistości oznaczają spełnianie kilku poniższych punktów:

 

  1. bieżące określanie wizerunkowych celów firmy wewnątrz zespołu;
  2. pewność, że słowa i działania firmy są zaprojektowane w taki sposób, aby chronić i wzmacniać jej reputację;
  3. sprawowanie kontroli nad sytuacją i komunikowanie się z odbiorcami za pomocą właściwych kanałów;
  4. bycie przejrzystym, trzymanie się faktów i dostarczanie właściwych informacji. (pamiętaj jednak, że nie wszystkie z nich nadają się do publikacji).

  

Jak przygotować się do zarządzania komunikacją kryzysową?

Przede wszystkim Twoja firma powinna:

  • budować dobre stosunki z kluczowymi odbiorcami;
  • budować przeświadczenie kadry kierowniczej i jednostek organizacyjnych o priorytetowej roli wizerunku firmy, zwłaszcza podczas kryzysu;
  • przygotować się na zaangażowanie osób trzecich, dzięki wiedzy z kim, kiedy i jak rozmawiać;
  • stworzyć procedury działania, przede wszystkim poprzez utworzenie odpowiednich struktur w przedsiębiorstwie i podział obowiązków podczas zarządzania kryzysem. Każda osoba, które może być potencjalnie zaangażowana w kryzys powinna rozumieć swoją rolę i zadania oraz rolę i zadania innych osób. Osiągniesz to dzięki przygotowanej wcześniej strategii zarządzania komunikacją w kryzysie.

Przewodnik LEWIS dotyczący zarządzania komunikacją kryzysową zawiera więcej szczegółów na temat przygotowania najlepszych praktyk w tym zakresie

 

Pewnie nadal zadajesz sobie pytanie: jak daleko moja firma jest zaawansowana
w przygotowaniach? Czy na pewno byłaby w stanie wyjść z kryzysu i nadal cieszyć się dobrą reputacją?

 

Aby na nie odpowiedzieć, wypełnij przygotowaną przez nas ankietę
i sprawdź w jakim stopniu Twoja firma jest gotowa na kryzys i nad czym ewentualnie powinna jeszcze popracować