ADVISORY BOARD


LEWIS Advisory Board (LAB) wykracza poza horyzonty, aby określić biznesowe, polityczne, ekonomiczne i kulturowe trendy, dzięki współpracy z liderami z różnych dziedzin. Za założeniem LEWIS Advisory Board stoją Chris Lewis i Dr. Pippa Malmgren, doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych i jedna z najbardziej wpływowych ekonomistek na świecie.

Inspiracją do powstania LAB były dwie książki. Pierwsza, autorstwa Dr. Malmgren, Signals: How Everyday Signs Can Help Us Navigate the World's Turbulent Economy, która pomaga liderom dostrzec trendy oraz wspiera ich czujność i umiejętność obserwowania rozwoju sytuacji. Druga książka, autorstwa Chrisa Lewisa, Too Fast To Think, w której autor spekuluje, dlaczego świat zdominowany przez analityków i badaczy był zaskoczony niespodziewanymi wydarzeniami. LAB jest próbą połączenia „drążenia” z „myśleniem analitycznym”: „Brexit, zmiana władzy w Stanach Zjednoczonych, globalne problemy ekonomiczne i niepewność przyczyniają się do rozwoju „krótkotrwałego” myślenia i braku efektywności. Nigdy nie było lepszego czasu niż teraz, żeby specjaliści ze wszystkich sektorów spotkali się w celu zbudowania wspólnej narracji” – powiedział Chris Lewis.

Pilotażowe spotkanie LAB odbyło się w styczniu 2017 roku w Kalifornii. Od tamtego czasu spotkania, na specjalne zaproszenie, odbywają się na całym świecie raz na kwartał. Po każdym z nich opracowywane jest podsumowanie i wnioski z dyskusji. Wszystko odbywa się na zgodnie z Regułą Chantham House. Do tej pory w spotkaniach udział wzięło ponad 40 liderów, włączając naukowców, polityków, ekonomistów, artystów, wykładowców i wojskowych. 

Tutaj pobierz ostatnie raporty:

LEWIS Advisory Board: LAB 3 Conclusions

LEWIS Advisory Board: LAB 2 Conclusions

LEWIS Advisory Board: LAB 1 Conclusions

Download the latest report here:

LEWIS Advisory Board: LAB 1 Conclusions

 

Download the latest report here:

LEWIS Advisory Board: LAB 1 Conclusions

 

LAB Members

Dr Pippa MalmgrenDr. Pippa Malmgren
Chair of the LAB

Chris Lewis Leadership teamChris Lewis
CEO & founder of LEWIS