Zmobilizowanie pracowników do komentowania czy udostępniania treści branżowych w mediach społecznościowych wpływa pozytywnie na wizerunek firmy. Nie chodzi tutaj wyłącznie o treści związane z firmą czy z produktami, ale także o udzielanie się w dyskusjach na temat trendów czy nowości w branży. Pomaga to również w kreowaniu wizerunku firmy jako dobrego pracodawcy zatrudniającego ekspertów, dzieleniu się kulturą firmy i treściami, które mogą zainteresować odbiorców. Coraz więcej firm zachęca swoich pracowników do aktywności w mediach społecznościowych – dzięki temu udostępniane treści mają szerszy zasięg organiczny oraz skuteczniej trafiają do odbiorców.

LEWIS wprowadził program Employee Activate, żeby wspierać współpracę firm z ich pracownikami w zakresie:

  • Budowania świadomości o firmie
  • Zmiany wizerunku firmy
  • Edukacji obecnych klientów
  • Wsparcia realizacji celów sprzedażowych
  • Rozwiązywania problemów klientów
  • Wpływania na przyspieszenie procesu zakupowego


employee-activate-methodology

4 etapy wdrożenia Employee Advocacy w firmie:

PLANOWANIE
Skuteczne wdrożenie programu Employee Advocacy wymaga solidnego zaplanowania działań. Należy uwzględnić wszystkie elementy programu, takie jak: zdefiniowanie celów, kwestie logistyczne, kryteria selekcji pracowników wybieranych do uczestnictwa w programie, zasady współpracy z udziałowcami oraz kwestie związane z technologią.

IDENTYFIKACJA
Kolejnym krokiem jest wyselekcjonowanie odpowiednich pracowników, którzy wezmą udział w programie, przeszkolenie ich oraz segmentacja udostępnianych przez nich treści. Ważne jest, żeby treści były dopasowane do konkretnego pracownika, np. kadra zarządzająca będzie dzielić się innymi treściami niż specjaliści czy zespół sprzedażowy. Dobór odpowiednich treści jest kluczowy do osiągnięcia sukcesu podczas wdrożenia programu.

INTEGRACJA
Ważnym aspektem jest też zintegrowanie treści udostępnianych przez pracowników z kanałami komunikacji firmy. Robiąc to, będziemy mieć pewność, że poprzez te wartościowe treści będziemy kreować pozytywny wizerunek firmy oraz docierać do odbiorców w odpowiednim czasie, wykorzystując właściwe kanały.

AKTYWACJA
Program jest czymś więcej niż zachęceniem pracowników do udostępniania treści firmowych w mediach społecznościowych. Employee Advocacy mobilizuje pracowników do tworzenia własnych treści związanych z firmą i branżą, co wpływa pozytywnie zarówno na wizerunek marki, jak i pracowników.

 

POROZMAWIAJMY

Doradzimy jak budować zaangażowanie pracowników w mediach społecznościowych.