Skip to main content
LEWIS

Door

TEAM LEWIS

Gepubliceerd op

March 8, 2024

Tags

HeForShe, onderzoek, TEAM LEWIS Foundation

Al lange tijd praten mensen vaak over de vraag waarom vrouwen minder verdienen dan mannen voor hetzelfde werk. Tegenwoordig groeien de inkomens van mannen en vrouwen steeds meer naar elkaar toe. Toch zijn we er nog niet helemaal. Dit was ook duidelijk merkbaar tijdens de economische gevolgen van inflatie.


Inflatie heeft het afgelopen jaar meer impact gehad op vrouwen dan op mannen (59% vs. 53%). Dat blijkt uit onderzoek van de TEAM LEWIS Foundation ter ondersteuning van de HeForShe-beweging, die zich inzet voor gendergelijkheid van vrouwen en onderdeel uitmaakt van UN Women. Het wereldwijde onderzoek onder ruim 5000 respondenten toont aan dat conflicten, armoede, klimaatverandering en de nasleep van COVID een negatieve invloed hebben op gendergelijkheid.

Impact COVID

De impact van COVID-19 is vier jaar later nog steeds voelbaar. Toch is 72 procent van de ondervraagden zich niet bewust van deze gevolgen van de pandemie op vrouwen. In 2020 verloren vrouwen wereldwijd 800 miljard euro aan inkomsten als gevolg van de pandemie.

Uit het onderzoek blijkt dat andere maatschappelijke kwesties, zoals gezondheidszorg, klimaatverandering en veiligheid, de investering in vrouwen en gendergelijkheid overstemmen. Bovendien wist bijna de helft (47%) van de ondervraagden wist niet dat oorlog en conflicten kunnen leiden tot meer gender gerelateerd geweld tegen vrouwen en meisjes. 

Gezondheidszorg op eerste plaats

Wanneer gevraagd wordt naar de belangrijkste maatschappelijke kwesties vinden respondenten onderwerpen als gezondheidszorg (43%), klimaatverandering (29%), armoede (26%) en veiligheid (25%) het meest belangrijk. Daarna volgt genderongelijkheid. Wat opvalt is dat in de Verenigde Arabische Emiraten (28%) en China (23%) ongelijkheid hoger op de agenda staat dan in de rest van de wereld.  

“Het streven naar gelijkheid is vertraagd door COVID-19, conflicten en economische uitdagingen. Het opnieuw prioriteren van investeringen in vrouwen is essentieel voor het succes van bedrijven, overheden en toekomstige generaties”, zegt Yvonne van Bokhoven, Executive Vice President Europe & APAC bij TEAM LEWIS.  

In het rapport wordt beschreven op welke gebieden vrouwen willen dat mannen de verantwoordelijkheid nemen en ondersteuning bieden. Vrouwen zouden graag zien dat mannen zich uitspreken over gelijke salarissen (47%) en een betere verdeling in het gezin (40%). Op de vraag wat mannen kunnen doen om gelijke kansen te creëren, zien vrouwen het liefst dat mannen zich inzetten voor wetgeving rondom gelijke salarissen (31%), het verdelen van huishoudelijke taken (25%) en zorgtaken (24%). Daarnaast vinden de ondervraagden dat de overheid meer moet investeren in vrouwen.  

“Financiële investeringen in vrouwen blijven veel te laag. Er is jaarlijks 360 miljard euro extra nodig om de doelstelling van gendergelijkheid van alle vrouwen en meisjes te behalen (SDG 5). Het realiseren van vrouwenrechten is niet alleen een morele plicht, maar ook een slimme economische investering”, zegt Vesna Jaric, Head of HeForShe, UN Women.  

Download het volledige rapport hier.

Neem contact op