Skip to main content
LEWIS

Door

Janneke de Vries

Gepubliceerd op

May 13, 2015

Tags

journalistiek, mediarelaties

De inhoud van deze blog post mag pas worden vrijgegeven over twaalf uur.


Daar is geen reden voor. Ik hoop gewoon dat je denkt dat de inhoud hierdoor nog spannender wordt om te lezen. Bedrijven gebruiken het embargo vaak om het bericht spannender te laten lijken, maar werkt het ook echt zo voor journalisten? Als PR consultant heb ik wel eens te maken met embargo’s die met name verbonden zijn aan productnieuws. Alhoewel ik de reden van een embargo prima begrijp, wil ik de journalisten en bloggers er niet te veel mee lastig vallen. Vaak wil een internationaal bedrijf het nieuws graag wereldwijd tegelijk naar buiten brengen en niet een bepaalde regio een uitzondering geven. Dit heeft in veel gevallen te maken met productnieuws van beursgenoteerde bedrijven. Het embargo is vaak niet zo zeer bedoeld voor een journalist, maar voor het PR bureau of de persdienst die het verzenden van het persbericht organiseert. Gelukkig worden we bij LEWIS PR niet heel vaak meer gevraagd om nieuws onder een embargo naar buiten te brengen.

 

Een embargo is gewoon vragen om problemen

Helaas worden we toch nog wel eens gevraagd om een persbericht onder embargo te pitchen aan een journalist. Toevallig kwam er vorige week een verzoek voorbij. Het betrof een persbericht over de resultaten van een internationaal onderzoeksrapport. Er werd per land een ander tijdstip gegeven van het vervallen van het embargo, ‘rekening houdend’ met de tijdverschillen. Ik zag de tijdstippen op een rijtje staan en ben direct aan het rekenen gegaan. Conclusie: natte vingerwerk. Het bedrijf hield er direct rekening mee dat onze Australische vrienden het nieuws maar in de voor hun volgende ochtend konden plaatsen, ‘want ze werken ’s nachts toch niet’. Daar zit uiteraard wel iets in, maar eerlijk is het niet. Hoe serieus denk je dat zo’n embargo dan wordt genomen? Je vraagt er dan gewoon om om niet zo’n malse kritiek te krijgen. De tijdstippen waren niet eens mijn grootste bezwaar. De inhoud van het onderzoek des te meer. Ik heb niets kunnen vinden wat embargowaardig was. Als ik dit onderzoek, of het al voor hen uitgekauwde persbericht, zou ontvangen, zou ik niet al het andere nieuws aan de kant gooien om dit maar als eerste te kunnen plaatsen.

“Het embargo van de Miljoenennota heeft ook lang onder discussie gestaan. In 2009 werd besloten om de Miljoenennota niet eerder dan Prinsjesdag aan te bieden aan de media. NRC Handelsblad had al eerder geweigerd om de embargo-overeenkomst te ondertekenen. De nota zou toch gelekt worden net als altijd. De nota wordt tot de dag vandaag al dagen voor Prinsjesdag gelekt. Het embargo wordt door de nieuwsbrengers dus ook niet echt gerespecteerd.” 

Uitzondering op de regel

Voor mij is er maar één uitzondering om een embargo op te leggen. Bied een product ver voor het vervallen van de embargodatum ter review aan. De journalist kan een eigen verhaal schrijven over een nieuw product, waarvan hij weet dat de inhoud uniek is. Hij heeft het verhaal immers zelf geschreven. Het product zelf en de bevindingen vallen dan onder embargo. Het is wel erg belangrijk om de dag en tijdstip van plaatsing goed af te spreken. De journalist moet immers rekening houden met de agenda van de hoofdredacteur en eventueel de eindredactie. En waag het niet om dat tijdstip dan op het laatste moment aan te passen. Houd daarnaast ook nog rekening met de volgende zaken:

  1. Exclusief is exclusief – doe niet exact hetzelfde aanbod aan andere journalisten
  2. Laat de journalist niet wachten op extra informatie, zoals beeldmateriaal. Dit kan de plaatsing van het artikel beïnvloeden
  3. Is er een officiële lanceringsdatum van het product en een daarbij horend lanceringsevenement? Laat het embargo van de reviewende journalist net een fractie van tevoren vervallen. Op deze manier blijft hij de overige genodigden van het evenement voor
  4. Een embargo-overeenkomst is op basis van vertrouwen, niet op basis van een handtekening. Kom niet aanzetten met ellenlange, onleesbare documenten. Op die manier wordt het vertrouwen en de geloofwaardigheid wederzijds
  5. Nazorg: ga na of de samenwerking voor beide partijen naar wens was

 

Het embargo bestaat volgens mij al lang niet meer. Een goede afspraak op basis van vertrouwen daarentegen wel.

Neem contact op