Skip to main content
LEWIS

Bedrijf

Jan Snel

Kantoor

Eindhoven

Diensten

Lead generation, Social Media

Sectoren

B2B, Construction

Jan Snel: Modulair bouwen als oplossing voor woningtekort


Het woningtekort in Nederland is een grote uitdaging. Jan Snel ziet als modulaire bouwer kansen om de woningbouw aanzienlijk te versnellen door huisvestingsoplossingen te bieden. Door woningen niet op de bouwplaats maar grotendeels in de fabriek te bouwen, kunnen projecten tot wel 50% sneller opgeleverd worden. LEWIS ondersteunt Jan Snel al enige tijd met doorlopende PR en marketingactiviteiten.

Uitdaging

Modulair bouwen wordt ten onrechte nog vaak geassocieerd met tijdelijke bouw. Daarom ontwierp LEWIS – als aanvulling op de lopende campagnes – een leadgeneratiecampagne die zich specifiek richtte op het uitdragen van de toegevoegde waarde van geïndustrialiseerde bouw voor woningcorporaties. Met deze informatieve campagne wilden we de vooroordelen over modulair bouwen wegnemen en Jan Snel hierover in contact brengen met woningcorporaties.

Strategie

LEWIS ontwikkelde voor deze campagne een whitepaper; van copy tot het design. Voor de inhoud is er naast Jan Snel ook een interview afgenomen met een externe expert. De whitepaper is vervolgens ingezet in een gerichte leadgeneratiecampagne op LinkedIn. Hiervoor is gebruik gemaakt van een target account list, wat betekent dat een specifieke niche is gekozen voor de targeting. LEWIS ontwikkelde ook de visuals en content voor de social advertenties. Daarnaast is de content gebruikt voor een LinkedIn blog en verschillende offline advertenties. Later dit jaar brengen we nog een podcast uit waarin de directeur woningbouw van Jan Snel in discussie gaat met andere experts over dit onderwerp.

Resultaat

Inmiddels behaalde de leadgeneratiecampagne van Jan Snel een bereik van 130.000. Dit leverde al ruim 130 leads op waarvan de cost per lead €19,-,bedraagt. De specifieke doelgroepbepaling heeft bijgedragen aan het succes van de campagne.

Whitepaper Jan Snel
Whitepaper Jan Snel
Whitepaper Jan Snel
Neem contact op