Skip to main content
LEWIS

Bedrijf

Stichting De Huiskamer voor Vluchtelingen

Kantoor

Eindhoven

Diensten

Sectoren

Community Causes

Een veilige plek waar vluchtelingen zich welkom voelen


Doel

‘Huiskamer voor Vluchtelingen’ is een activiteitencentrum en ontmoetingsplek voor vluchtelingen die (nog) geen verblijfsvergunning hebben. De organisatie wil deze mensen een veilige plek bieden, waar ze gezien worden, zich welkom voelen en waar ze uitgedaagd worden om sociaal en creatief te zijn. Dagelijks staan er initiatieven, projecten en creatieve en educatieve activiteiten op het programma die de vluchtelingen helpen zichzelf te ontwikkelen en weer invloed te krijgen op hun eigen toekomst.

Waarom het belangrijk is

Vluchtelingen maken een dappere keuze wanneer ze besluiten hun familie, vrienden en het land dat ze kennen achter te laten omdat het niet meer veilig is. Ik zie het als onze taak om deze mensen op te vangen, te ondersteunen en te helpen een plek in ons land te vinden waar ze zich prettig voelen, zich kunnen ontwikkelen, kunnen werken en van het leven kunnen genieten.
De Huiskamer voor Vluchtelingen brengt deze mensen bij elkaar en geeft hen niet alleen de kans om andere vluchtelingen te ontmoeten, maar biedt ook perspectief door hen te helpen integreren in de samenleving. Op deze manier proberen ze vluchtelingen een goede toekomst te geven. Een belangrijke taak, waar ik graag aan bijdraag.

Neem contact op