Skip to main content
LEWIS

Bedrijf

TEAM LEWIS

Kantoor

Global

Diensten

Het nieuwste boek van Chris Lewis


Waarom reageerden regeringen met een vrouw aan de leiding beter op de pandemie?

Waarom werden in 2018 meer CEO’s gedwongen hun baan op te zeggen vanwege ethische tekortkomingen dan om welke andere reden dan ook?

Waarom bevindt het vertrouwen in onze leiders zich op een historisch dieptepunt?

 

Ondernemer en bestseller-auteur Chris Lewis en econome en voormalig adviseur van het Witte Huis, Pippa Malmgren, hebben opnieuw hun inzichten gebundeld over het falen én de toekomst van modern leiderschap. Dit boek is de opvolger van hun bestseller The Leadership Lab uit 2018.

Het boek is leesvoer voor alle managers, ondernemers en opleiders die balans willen terugbrengen binnen hun organisaties en met integriteit en op een duurzame manier hun organisatie willen leiden. THE INFINITE LEADER combineert actuele kennis met frisse ideeën die focussen op samenwerking, empathie en teamwork en gaat in op het concept Zero State Thinking, waarin lange termijn-succes gebaseerd is op een evenwicht tussen analytische logica en intuïtie.

Bestel jouw exemplaar van The Infinite Leader hier.

“Business is there for the long term, not the short term. It doesn’t need leadership; it needs great leadership. It also needs a balance of success and sustainability and that is what this book is all about. ”

Sinclair Beecham

Founder, Pret A Manger

Over de auteurs


DR PIPPA MALMGREN is een econome en ondernemer. Als voormalig presidentieel adviseur van het Witte Huis, adviseert ze momenteel de Britse regering en ’s werelds grootste financiële militaire organisaties. Haar bestseller, Signals, voorspelde de grote financiële crisis, de vertraging in China, de Brexit en de opkomst van het Amerikaanse nationalisme.

CHRIS LEWIS is een ondernemer en auteur van de bestseller Too Fast to Think. Hij is een voormalig journalist en oprichter van PR- en marketingbureau LEWIS. LEWIS bestaat sinds 1995 en groeide uit tot een organisatie met 24 kantoren wereldwijd en 500 medewerkers in dienst.

Volg Chris op Twitter
Volg Chris op LinkedIn

Koop Chris’ eerdere boeken The Leadership Lab en Too Fast to Think.

“Prescient and pragmatic in equal measure, The Infinite Leader could just become the bible for post-COVID-19 leadership. ”

Alison Cork

Entrepreneur

Deze onderwerpen komen aan bod


  • Wat is Infinite Leadership? Het nieuwe model Zero State Thinking, waarbij balans houden binnen leiderschap het belangrijkste doel is. Het model biedt leiders meer flexibiliteit om met eisen om te gaan, in het bijzonder wanneer er conflicterende prioriteiten zijn en is geïnspireerd op de Mens van Vitruvius van Leonardo de Vinci (twee elkaar kruisende assen die elk polaire tegengestelden vertegenwoordigen, bijvoorbeeld rationeel versus spiritueel, korte termijn versus lange termijn of lokaal versus internationaal)
  • Het besef van de steeds terugkerende uitdagingen bij leiderschap: analytisch denken is niet genoeg. Leiders moeten zich gedragen als leiders.
  • Het verkennen van de kwetsbaarheid van de economie door Covid-19 en het belang van evenwicht om de economische rampen van de voorbije maanden weer recht te trekken. Het is essentieel dat we dit aanpakken als we de hoop willen koesteren om de wereld weer op gezonde economische voet te krijgen.
  • De dringende nood aan hervorming in het onderwijs en het herzien van de manier waarop we onderwijs inrichten. Samenwerking is essentieel. Het huidige academische model fixeert te veel op individuele prestaties en weerspiegelt niet de realiteit van de werkvloer. Een gevolg daarvan is dat leiders niet efficiënt kunnen leiden.
  • De noodzaak voor meer gelijke kansen in het onderwijs: China geeft voorrang aan balans in het onderwijs en moedigt vrouwen actief aan om diploma’s te halen en zich op te werken op de carrièreladder met als doel meer vrouwelijke leiders aan te stellen.
  • Nederigheid vs. zekerheid – het belang van nederigheid op de werkvloer of zoals Descartes aanhaalde ‘Ik denk, dus ik ben’. Waarom het gebruik van ‘soft skills’ leiderschap met een doel creëert.
  • De mythe dat vertrouwen gelijk staat aan competentie. Beide begrippen zijn niet hetzelfde – het bestuderen van wereldleiders en de manier waarop ze met de pandemie omgaan zorgt voor goede inzichten.
  • Hoe vinden we onze innerlijke leider – de mogelijkheid om onszelf te verbeteren zit in ons allemaal. En laat dat net de plek zijn waar je het laatst zoekt.

“The Infinite Leader provides original and thought-provoking insight into how leaders can harness the collective intelligence of their teams to successfully navigate uncertainty as well as new and ever-changing circumstances”

Helen Alderson

International Committee of The Red Cross (ICRC)

Neem contact op