Skip to main content
TEAM LEWIS LEWIS

Door

Freek Janssen

Gepubliceerd op

February 22, 2013

Tags

media

Er gebeuren mooie dingen bij RTL. Amper twee weken oud trekt de datasite RTL Facts op een goede dag zo'n 100.000 bezoekers. Het idee is simpel: je bedenkt een nieuwsonderwerp, verzamelt gegevens bij de overheid (via de wob) en gebruikt die om nieuws te maken of in te haken op de actualiteit. Dat kan gaan over de stijging van de OZB, de ontwikkelingen van de lonen in 2013 of het aantal hufterboetes.


En omdat deze data beschikbaar zijn per gemeente, kun je als lezer opzoeken hoe het zit met jouw woonplaats. De feiten achter RTL Facts: de site is mede tot stand gekomen door een bijdrage van 92.500 euro van het Stimuleringsfonds voor de Pers. Een datajournalist zorgt voor de analyses en artikelen en wordt ondersteund door een researchteam van vijf personen. Op de Persinnovatie vertelt datajournalist Jerry Vermanen dat zijn ‘journalistieke datahart’ hier sneller van gaat kloppen. Wel vindt hij dat het een goed idee zou zijn om de data waarop de artikelen zijn gebaseerd vrij te geven, zodat de lezers er op hun beurt weer (andere) interessante feiten uit kunnen halen. Het zou natuurlijk een mooie stap zijn naar participerende datajournalistiek (of hoe je het ook wilt noemen) – naar voorbeeld van The Guardian, die lezers liet meespeuren in een schoenendoos met declaraties van parlementariërs.

Op een platform als RTL Facts kun je als PR-professional natuurlijk alleen maar jaloers zijn. Of je ziet het als inspiratie: zoals mijn collega Sander van Buuren al eens opmerkte, zitten ook onze klanten op bergen met interessante informatie waar je zonder al te veel moeite nieuws uit kunt halen. Het komt gelukkig al steeds meer voor; zo hebben we samen met onze klant UNIT4 gegevens uit Verzuimsignaal – het systeem waarmee de ziekmeldingen van 2,5 miljoen Nederlanders worden geregistreerd – gebruikt voor de zogeheten Verzuimbarometer. Het doel: bijhouden of Nederlanders zich na de WK-wedstrijden van 2012 vaker ziek meldden (dat bleek niet het geval).

Toch blijkt het in de praktijk nog niet altijd eenvoudig om data uit je systeem te halen, zodat ze bruikbaar zijn voor PR-doeleinden. Het probleem is vaak dat databases worden beheerd door medewerkers voor wie PR niet bepaald ‘top of mind’ is, en dat is begrijpelijk. Als wij er nu voor zorgen dat databases dat bij ons wél zijn, dan komen die interessante databases vanzelf dichterbij. Laten we in de tussentijd inspiratie op blijven doen bij RTL Facts en andere datajournalisten.

Neem contact op